Każdy człowiek został powołany do prawdziwego kontaktu z Bogiem. Główna jednak przeszkoda, która blokuje ten kontakt, to grzech. Grzech – czyli wszystko to, o czym Bóg wypowiedział się, że jest złe i nie podoba Mu się – powoduje bardzo poważne konsekwencje w życiu każdego człowieka, bez względu na to, czy jest tego świadomy, czy też nie. Grzech zanieczyszcza ludzkie życie, zniewala, oddziela od Boga i przede wszystkim pociąga za sobą karę, którą jest wieczne potępienie.

Na szczęście Bóg – miłosierny i kochający, a jednocześnie sprawiedliwy Sędzia, znalazł fenomenalne rozwiązanie problemu grzechu i jego skutków. Jezus Chrystus – Syn Boży – narodził się z Marii dziewicy. Przyszedł na ziemię po to, by wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy, ponieść zasłużoną przez nas karę i dokonać zadośćuczynienia przed Bogiem. Pan Jezus sam ani razu nie zgrzeszył – był doskonały – ale umarł ubiczowany i przybity do krzyża po to, byśmy mogli doświadczyć przebaczenia grzechów, oczyszczenia, uwolnienia i życia wiecznego w niebie – czyli zbawienia!

Jeśli chcesz, aby to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, stało się dla ciebie realne, potrzebujesz przyjść do Niego, przeprosić Go za swoje grzechy, uwierzyć w to, co zrobił na krzyżu i poprosić, by stał się twoim osobistym Zbawicielem. Następnie potrzebujesz oddać Mu swoje życie – zawierzyć się Jezusowi i postawić Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Ta jedna decyzja i szczera modlitwa spowoduje, że wszystkie twoje grzechy zostaną zmazane, droga do relacji z Bogiem otwarta, a wieczne życie w niebie – zapewnione.

Bez względu na to, czy urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie, czy też nie, potrzebujesz podjąć tę najważniejszą w swoim życiu decyzję, która zadecyduje o Twojej wieczności. On umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i cały czas żyje! Kocha Cię i… czeka na Ciebie.