Wizja kościoła Słowo Życia w Kaliszu

  1. Dynamiczny wzrost liczebny lokalnego kościoła, aktywna ewangelizacja i zakładanie zborów.
  2. Szkolenie liderów dla zakładanych kościołów, grup domowych, narodu.
  3. Wpływ na naród poprzez edukację.
  4. Stworzenie centrum uzdrawiania i uwalniania oraz rozwinięcie tych służb.
  5. Dosięgnięcie ewangelią państw europejskich znajdujących się w systemie tradycyjnej religii (Polska, Hiszpania, Francja, Włochy i Irlandia).